Guztiak enpresak Gizarte-Segurantzara kotizatzen dutela, urteroko kreditua bere enplegatuen heziketan edukitzeko daukate.

Heziketa egiten duen enpresak, guztizko zenbatekoa edo Gizarte-Segurantzaren bitartez inbertitutako diruko partea berreskura dezake.

 

 

  • Entitate Antolatzaile akreditatu bezala zentroak informatu, aholkatu eta enpresen behar hezigarriak konpontzen ditu bere eskariaren arabera.
  • Hobarien kudeaketarako beharrezkoa den dokumentazioa, zentruak tramitatzen du.
  • Heziketa emateko lekualdatze erabilgarritasuna.
  • Programak eta une bakoitzeko enpresen behar erreal eta zehatzen arabera eduki moldagarriak.
  • Heziketa teoriko eta/edo praktikoa.
  • Gehienezko heziketa 8 ordutakoa egun bakoitzeko.

 

Profesionaltasun-Ziurtagiri titulua lortzeko aukera, hezigarri diren unitate akreditatuen errealizazioaren bitartez.

 

 

“Heziketan inbertitzea,
etorkizunean inbertitzea da”